Ücretlendirme Politikamız

Ücret ve yan haklar politikamız, kurumsal değerlerimiz doğrultusunda performans kültürünü teşvik etme ve yetenekleri çekme odaklıdır. Politikamız ilgili işgücü piyasalarının özelliklerine, enflasyonist dinamiklere ve çalışanlarımızın beklentilerine saygı göstererek şekillendirilmekte, aynı zamanda şirketin iş stratejisini destekleyen, iç adaleti sağlayan, insanlarımızı motive eden ve geliştiren ve en iyi performansı tanıyan hedeflere dayanmaktadır.

IWC Aquatimer Replica IWC Big Pilot Replica IWC Ingenieur Replica IWC Portofino Replica IWC Da Vinci Replica Replica Watches