Performans Yönetimi ve Gelişim Aktiviteleri

2021 yılında tüm Grup yöneticileri ve çalışanları için “myPerformance” isminde yeni bir Performans Yönetim Sistemini hayata geçirdik. Success Factors platformu üzerinde kurgulanmış olan sistemimiz; çalışan hedeflerini, becerilerini, yetkinliklerini ve gelişim planlarını takip etmemizi ve stratejik Grup hedeflerimizle uyumlu hale getirmemizi sağlar.

Performans yönetim sistemimiz, bireysel performansın ve sosyal becerilerin sistematik olarak izlenmesine izin vermektedir. Aynı zamanda sürekli geri bildirim sürecini destekleyecek ve gelişimi odağına alan yeni bir performans değerlendirmesi yaklaşımı geliştirmek amacıyla kurgulanmıştır.

Cementir Akademi

Yetkinliklerimizi geliştirmek ve farklı bilgi ve kültürleri Grubumuza entegre etmek, kurumsal strateji ve sonuçları desteklemek, bugünün ve yarının global liderlerini yetiştirmek, Grubun dönüşümünü hızlandırmak ve çeşitlilik ve katılımı teşvik etmek Akademimizin ana misyonudur.

Covid-19'un neden olduğu pandemi süreci bizi bir acil durum planı uygulamaya zorlamış olmasına rağmen, online platformlarımıza odaklanarak temel eğitim ve gelişim süreçlerine ilişkin farklı süreçleri tasarladık ve gerçekleştirdik:

Akademi kataloğumuza ek olarak yeni online eğitimler (Kişisel Verilerin Korunması, İnsan Hakları, Uygunsuzlukların İhbarı Yönetimi, Etik Kurallar ve Performans Yönetimi) farklı dillere tercüme edilerek Cementir Grup’un tüm faaliyet alanlarındaki çalışanlarının etkin katılımı sağlanmıştır.

Çalışan gelişimi aynı zamanda, farklı bölümleri içeren iş süreçlerinde yer alma şansı ve bazı durumlarda yurtdışında iş deneyimi gibi bir dizi girişimin eşlik ettiği iç ve dış eğitim süreçleriyle desteklenir.

IWC Aquatimer Replica IWC Big Pilot Replica IWC Ingenieur Replica IWC Portofino Replica IWC Da Vinci Replica Replica Watches