Çevre Taahhüdümüz

Çimbeton olarak, tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyor, doğanın korunmasını ve ikincil kaynak kullanımını öncelikli sorumluluğumuz görüyoruz.

Alternatif Hammadde Kullanıyoruz

Beton üretim süreçlerimizde, alternatif hammadde (uçucu kül, Yüksek Fırın Cürufu, Geri dönüştürülmüş agrega) ve alternatif katkı olarak kullanılabilecek ürünleri belirleyerek; doğal hammadde kullanım oranlarımızı en aza indirecek şekilde çalışmalar yapmaktayız.

Sıfır Atık Sistemi Kurduk

Tüm Hazır Beton Santrallerimizde yaptığımız agrega geri dönüşüm üniteleri, verdiğimiz eğitimler ve düzenli yapılan iç kontroller ile kurulan sistemimizle karbon ayak izimizin önemli ölçüde azaltımını sağladık.

Biyolojik Çeşitlilik

Tüm aktif madencilik faaliyetlerimiz için rehabilitasyon ve kapatma planları hazırlıyor, doğayı korumayı odağımıza koyarak, devamlı bir şekilde biyolojik çeşitliliği izliyor ve raporluyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yaşanabilir yarınlar için ağaçlandırma çalışmalarımıza düzenli olarak devam ediyoruz.

Su Kaynakları, Su Kullanımı, Atık Su Deşarjı

Beton üretim sürecinde önemli bir girdi olan su, tüm tesislerimizde en verimli şekilde kullanılmaktadır. Bu bağlamda, üretim süreci kaynaklı atık su oluşmamakta, sadece evsel nitelikli atık su oluşmakta ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde yönetilmektedir. En önemli doğal kaynaklarımızdan biri olan suyun değerini biliyor ve farklı bölgelerde kurmaya devam ettiğimiz yağmur suyu toplama havuzları ile toplanan suyun yeniden kullanımını sağlıyoruz.

IWC Aquatimer Replica IWC Big Pilot Replica IWC Ingenieur Replica IWC Portofino Replica IWC Da Vinci Replica Replica Watches