1985 yılından beri ülkemizin güvenilir ve sağlam yapılarla gelişmesine katkı veren Çimbeton, tüm süreçlerinde kalite odaklı bir yaklaşımı benimsemektedir. Alanında uzman mühendisler ve teknisyenler tarafından ön deneyler ve denetimler sonrası seçilen uygun ham maddelerle ilgili standartlar kapsamında beton formülleri hazırlanmaktadır. Üretim otomasyon prosesleri, kalite kontrol süreçleri, test cihazı kalibrasyonları, nihai ürün kalite değerleri düzenli olarak Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi (KGS) ve Türkiye Çimento Üreticileri Birliği’ne bağlı Kalite Çevre Kurulu (KÇK) tarafından denetlenmekte ve belgelendirilmektedir.

Çimbeton’un İzmir’deki AR-GE laboratuvarı ve Cementir Holding’in Danimarka’daki AR-GE merkezi müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve betona yeni işlevler kazandırmak için yenilikçi ürünler tasarlamaktır. Çimbeton, AR-GE süreçlerinde müşteri istek ve görüşlerini daha tasarım sürecinin başından itibaren ele almakta ve müşteri ihtiyaçlarının en doğru şekilde karşılanmasına önem göstermektedir. AR-GE laboratuvarı; özellikle özel ürün geliştirme, ham madde kalite kontrol, reçete optimizasyonu ve müşteri teknik destek faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir.

Özel ürünler konusunda derin bir tecrübe ve bilgi birikime sahip Çimbeton, marka tescili yapılmış birçok özel ürünüyle fark yaratmaktadır. Estetik çözümler için dekoratif ve renkli betonlar, donma-çözülme etkisine karşı dirençli ve deprem güvenliğini arttıran hafif betonlar, endüstriyel zeminlerde uzun ömürlü kullanım sağlayan çelik tel donatılı veya makro sentetik fiberli betonlar, işçilik gerektirmeden betonun kalıba kolayca yerleşmesini sağlayan kendiliğinden yerleşen betonlar, yoğun zemin suyu etkisine maruz yapılar için su geçirimsiz beton, yüz sene ve üzeri servis ömrü bulunan projeler için yüksek dayanıklılık performansına sahip betonlar bu ürünlere örnek olarak verilebilir.

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak dijital uygulamaları ve düşük karbonlu ürünleri de gündemine alan Çimbeton, bu alanda AR-GE projeleri yürütmekte ve sektöre öncülük etmektedir.

Kalite ve AR-GE birimi tarafından beton özelliklerinin ve uygulamasının doğru bir şekilde bilinmesi için müşterilerinin çalışanlarına ve özellikle mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencilerine yönelik her yıl eğitimler ve seminerler düzenlenmektedir. Üniversitelerle iş birliğini sürekli geliştiren Çimbeton, akademik çalışmalara destek vermekte ve sanayi-üniversite ilişkisinin güçlendirilmesine önem vermektedir.

Çimbeton; Kalite ve AR-GE faaliyetlerinde müşteri odaklılık, sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik prensiplerini temel alarak tüm paydaşlarına katma değer sağlamaktadır.

IWC Aquatimer Replica IWC Big Pilot Replica IWC Ingenieur Replica IWC Portofino Replica IWC Da Vinci Replica Replica Watches