İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini tüm dünyada hissetmeye başladık. Toplumu ve çevreyi ilgilendiren her konuda öncü olmayı hedefleyen şirketimizde, bu değişime yol açan sera gazı emisyonlarının azaltılmasının ve gelecek nesillere hak ettikleri mirası bırakmamızın son derece önemli olduğunu düşünerek, gündemimizin ilk sırasına iklim değişikliği ve alınması gereken önlemleri koyduk.

Cementir Grup, karbon emisyonunu 2030 yılına kadar %30 azaltmayı hedefleyen bir sürdürülebilirlik stratejisi tanımlamış ve 10 yıllık yol haritasıyla 2021-2023 Endüstri Planında sürdürülebilirlik projelerine 107 milyon Euro yatırım yapmayı taahhüt etmiştir. Cementir, CDP tarafından A-olarak derecelendirilmiştir ve dünya çapındaki tüm büyük kuruluşlarda sürdürülebilirlik derecelendirmelerine sahiptir. Temmuz 2021'de, Bilime Dayalı Hedefler girişimi, ‘2˚C 'nin çok altında’ hedefiyle tutarlı olduğuna karar verilen Cementir karbon emisyonu azaltma hedeflerini doğruladı. Cementir Grubu'nun bir parçası olarak, bu global hedefin gerçekleşmesini katkıda bulunarak, biz de Çimentaş Grup olarak karbon emisyonu azaltma hedefimizi ve yol haritamızı belirledik.

Cementir Grup sürdürülebilirlik hedefleri ile ilgili daha fazlasını keşfedin (CH website - sustainability)

İklim değişikliği tehdidi, gelişen teknoloji, sosyal ve çalışma hayatındaki değişiklikler, artan rekabetin ortaya çıkardığı yeni dünya düzenine adapte olmak zorunluluğu, tüm dünya şirketlerini döngüsel ekonomi modeline geçmeye yönlendirmektedir.

Döngüsel ekonomi, kaynakların daha sorumlu bir şekilde kullanıldığı, ürün ömrünün uzatıldığı ve tüm malzemelerin atık üretmeksizin yeniden üretim sürecine kazandırıldığı, sürdürülebilirlik ve inovasyonu merkez alan yeni bir üretim modelidir. Döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişle desteklenerek, ekonomik, doğal ve sosyal sermaye oluşturur.

Daha az kaynakla daha fazlasını inşa etmek ve ekosistemlerimizi korumak için, döngüsel ekonominin üç ilkesini Azalt, Yeniden Kullan ve Geri Dönüştür'ü takip ediyoruz.
Dünya çapında ve ülkemizde döngüsel ekonomiye en yüksek seviyede katkıda bulunmayı hedefleyen şirketimiz, 2030 yılına kadarki gelişim alanlarını belirlemiş, gerekli yatırım planlarını hazırlamış ve yeni iş modellerini de hayata geçirmek üzere çalışmalarını başlatmıştır.

IWC Aquatimer Replica IWC Big Pilot Replica IWC Ingenieur Replica IWC Portofino Replica IWC Da Vinci Replica Replica Watches