İSG Kültürümüz

İş Güvenliği’nin temel bir değer olduğuna inanıyoruz. İş Güvenliği çalışanlarımızla başlar; çalışanlarımızın dahil olduğu ve bireysel olarak katıldığı; risklerin azaltılmasına yönelik faaliyetlerimiz ve yönetim sistemimizin geliştirilmesine yönelik alacağımız önlemler ile elde edeceğimiz sonuçlar yine çalışanlarımıza döner.

Tüm yaralanmaların ve işle ilgili hastalıkların önlenebileceğine inanıyoruz. Yöneticilerimizin; çalışma alanlarımızda görünür-örnek davranışlar sergilemeleri, İş Sağlığı ve Güvenliği taahhüdümüz doğrultusunda görünür liderlik yapmaları ve çalışanlarımızın katılımı ile ‘Sıfır Zarar’ hedefimize ulaşabiliriz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bizim için nedir?

Stratejimizin ayrılmaz bir parçasıdır !

Spesifik eylem planları ve sistematik bir yaklaşımla, açık, ulaşılabilir hedefler ile ilerleriz

Hepimizin olayları/kazaları önlemek adına sorumluluğu vardır !

Görünür ve örnek yönetim davranışı gösterilmesi ile başlayarak, çalışanların farkındalığını ve katılımını geliştirecek şekilde Liderlik yapılması ve İSG Taahhüdümüzün gösterilmesi. Organizasyonumuzun İş Sağlığı ve Güvenliği nin güvence altına alınması için sorumlulukların tanımlanması, çalışanlarımızın prosedürler ve kurallara uyumlu çalıştıklarının takip edilmesi.

Her bir faaliyet öncesinde risk değerlendirmesi- tehlike analizinin yapılmasıdır !

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı sağlamak için; iş ile ilgili tüm faaliyetler öncesinde tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması.

Günlük faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır !

Riskler azaltacak güvenilir ve kanıtlanmış kontrol yöntemlerini içerecek, iş ile ilgili prosedür-kuralların tanımlanması ve risk değerlendirmelerine göre düzenli olarak gözden geçirilmesi.

Eğitilmesi ve teşvik edilmesi gereken bir tutumdur !

Çalışanlarımızın iş ile ilgili faaliyetlere başlamadan önce eğitilmesi. Faaliyetlerin güvenli şekilde tamamlamaları için yetkinliklerinin ve farkındalıklarının geliştirilmesi. Saha gözetimleri ile eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi

Hatalardan ders çıkartmaktır !

Kazalar ve ramakkala durumlarının tüm altta yatan sebeplerinin araştırılması, raporlanması, ders çıkarılması, çalışanlar ile paylaşılması ve tekrarının önlenmesi

Her türlü yasal gerekliliklere - standartlara uyumumuzu güvence altına almaktır !

Tüm ulusal yasa-yönetmelikler, ilgili ulusal ve ya uluslararası standartlar ve kılavuzlarda yer alan gerekliliklerin takibi, uygulanabilir aksiyonların alınması, uyumu güvence altına almak için çalışma alanlarının ve sorumlulukların sürekli olarak gözden geçirilmesi.

Sürekli gelişime odaklanmaktır !

İş Sağlığı ve Güvenliğinin; yönetim sistemi, prosedürler, performans değerlendirmeleri dikkate alınarak denetlenmesi, gözden geçirilmesi, düzeltici faaliyetlerin tanımlanması, uygulanması ve uygulamaların yeniden gözden geçirilmesidir.

İşbirliğinin ve şeffaflığın geliştirilmesidir !

Tüm paydaşlar ile açıklık ve güven üzerine kurulu ilişkiler geliştirilmesi. Grup içerisinde, yerel halk ve kurumlar ile İş Sağlığı ve Güvenliği yönetiminde yapıcı işbirliklerinin geliştirilmesi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hayati Kurallarımız

Çimentaş Grup İş Sağlığı ve Güvenliği Hayati Kuralları çalışma alanlarımızda olayları-kazaları önlemeyi amaçlayan, Grubumuzun genel İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerini özetleyen temel kurallardır. İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını her zaman uygulamak ve “Birimizin Güvenliği, Hepimizin Sorumluluğu” yaklaşımını işyerlerimizde esas alarak çalışmalarımızı yürütmek, önleyici İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarımızı geliştirmek için ön koşuldur. Bu sebeple bu kurallarımızın çalışmalarımızın her alanında uygulanması ve uygulandığının takip edilmesi genel taahhüdümüzdür.

IWC Aquatimer Replica IWC Big Pilot Replica IWC Ingenieur Replica IWC Portofino Replica IWC Da Vinci Replica Replica Watches