Kendiliğinden Yerleşen Beton (Clevercim)

Müşterinin kendinden yerleşen betonu tercih etmesinin başlıca sebepleri :

 • Düzgün yüzey
 • Erken yüksek mukavemet (gerekli olan basınç mukavemetinin %35’ini kür uygulamadan ilk 24 saatte alabilme)
 • Hızlı döküm
 • Uzun süreli kalıcılık (beton servis ömrünün uzaması)
 • Rahat işlenebilirlik
 • Beton döküm performansının artışı
 • Ayrışma olmaması
 • Daha geçirimsiz betonlar elde etmek

Kendinden Yerleşen Betonun temel karekteristik özellikleri

 • düşük S/Ç oranı (ör: 0,35-0,45)
 • hiper akışkanlaştırıcı katkı performansı
 • yüksek oranlı ince agrega (2-5 mm)
 • yüksek filler oranı (kalker tozu ve kül)
 • Dmax : 15 mm
 • Yüksek kıvam (65-70 cm)

İnşaat sektöründeki kullanım alanları

 • Yüzme havuzları (geçirimsiz beton için)
 • Kolonlarda (düzgün yüzey beton için)
 • Radye temellerde (geçirimsiz betonlar için)
 • Prekast kiriş köprülerde (erken mukavemet, düzgün yüzey ve yüksek dayanım)